Sinh học Lớp 10: Hãy chọn câu trả lời đúng nêu dưới đây. Các loài sinh vật mặc dù rất kh&aacute

Sinh học Lớp 10: Hãy chọn câu trả lời đúng nêu dưới đây. Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì: a) Chúng sống trong những môi trường giống nhau. b) Chúng đều được cấu tạo từ tế bào. c) Chúng đều có chung một tổ tiên. d) Tất cả các điều nêu trên đều đúng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ