Sinh học Lớp 10: 1.trong nguyên phân, sự sao chép ADN và nhân đôi NST sảy ra ở ? 2.trong nguyên phân, ở kỳ nào NST kép bị tách ra ở tâm động và di chuy

Sinh học Lớp 10: 1.trong nguyên phân, sự sao chép ADN và nhân đôi NST sảy ra ở ? 2.trong nguyên phân, ở kỳ nào NST kép bị tách ra ở tâm động và di chuyển về hai cực của tế bào ? 3.ở kì nào của quá trình nguyên phân, NST đc rút ngắn và đóng xoắn cực đại ? 4.ở kì nào của quá trình nguyên phân, màng nhân và nhân con dần biến mất ? 5.sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kỳ nào của quá trình nguyên phân ? 6.nguyên nhân làm cho quá trình phân chia tế bào chất của thực vật khác động vật là do ? 7.thoi phân bào bắt đầu xuất hiện ở kỳ nào của quá trình nguyên phân ? 8.ở người, cơ chế phân bào bị phá vỡ làm tế bào phân chia liên tục kh ngừng sẽ dẫn đến ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ