Ngữ văn Lớp 9: Chỉ ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu :Ông lão muốn về làng, lại muốn được cùng anh e đào đường, đắp ụ, xẻ hào khuân đá

Ngữ văn Lớp 9: Chỉ ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu :Ông lão muốn về làng, lại muốn được cùng anh e đào đường, đắp ụ, xẻ hào khuân đá, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ