Ngữ văn Lớp 8: Một bạn dự định viết những ý sau trong bài văn chứng minh luận điểm “Văn chương làm cho tình yê

Ngữ văn Lớp 8: Một bạn dự định viết những ý sau trong bài văn chứng minh luận điểm “Văn chương làm cho tình yêu quê hương đất nước trong ta thêm phong phú và sâu sắc”: a) Văn chương làm cho những hiểu biết của ta về quê hương đất nước thêm phong phú, sâu sắc. b) Văn chương lấy ngôn từ làm phương tiện biểu hiện. c) Văn chương làm ta thêm tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước, về truyền thống tốt đẹo của ông cha ta. d) Văn chương giúp ta yêu cuộc sống, yêu cái đẹp. e) Văn chương nung nấu trong ta lòng căm thù bọn giặc cướp nước, bọn bán nước và hun đúc ý chí quyết tâm hi sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Hãy trao đổi theo nhóm xem ý nào sẽ làm cho bài viết lạc đề., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ