Ngữ văn Lớp 7: Bài Sống Chết Mặc Bay từ đoạn Bấy giờ.. đến hết . Dấu chấm lửng trong câu "Bẩm… quan lớn…đê vỡ mất rồi!" Có tác dụng gì?

Ngữ văn Lớp 7: Bài Sống Chết Mặc Bay từ đoạn Bấy giờ.. đến hết . Dấu chấm lửng trong câu "Bẩm… quan lớn…đê vỡ mất rồi!" Có tác dụng gì? Công dụng của dấu gạch ngang trong đoạn trích? Hãy xác định một biện pháp liệt kê và xét theo ý nghĩa thì đó là kiểu liệt kê nào? Chỉ ra hai cảnh tương phản có trong đoạn? Trước tình cảnh như thế nếu em là quan phụ mẫu, em sẽ làm như thế nào?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ