Ngữ văn Lớp 6: Tôi, con đường quê nhỏ chạy lang thang, Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng. Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng, Hương đồng quyến rũ hát lên v

Ngữ văn Lớp 6: Tôi, con đường quê nhỏ chạy lang thang, Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng. Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng, Hương đồng quyến rũ hát lên vang. Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy, Dọc lòng hoa dại ngát hương lây, Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn Bao cái ao rêu nước đục lầy…” (Trích Lời con đường quê, Tế Hanh) 1. Giải nghĩa từ “chạy” trong câu thơ “Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang”. Cho biết từ “chạy” dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? 2. Chỉ ra và nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong đoạn thơ trên. 3. Tìm thêm các trường hợp đồng âm khác nghĩa với từ “đồng” trong câu thơ “Hương đồng quyến rũ hát lên vang”. 4. Viết đoạn văn khoảng 1 trang giấy thi câu ghi lại cảm xúc của em về hình ảnh con đường gắn bó thân thuộc mỗi ngày, trong đoạn văn có sử dụng từ đa nghĩa (gạch chân và chú thích)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ