Ngữ văn Lớp 6: Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi nước ta . Để dò xem bên này có nhân tài hay không, hỏi họ sai sứ giả Đưa xem

Ngữ văn Lớp 6: Hồi đó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi nước ta . Để dò xem bên này có nhân tài hay không, hỏi họ sai sứ giả Đưa xem một cái vỏ ốc vặn rất dài , rỗng hai đầu, đố làm sao sâu được một sợi chỉ mảnh xuyên qua ruột ốc. -Tìm trạng ngữ trong đoạn văn. Nêu chức năng của trạng ngữ . – Nêu nội dung của đoạn văn bằng 1 câu khái quát., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ