Ngữ văn Lớp 12: Chi tiết “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị” thể hiện điều gì A. Dân ta đ&aac

Ngữ văn Lớp 12: Chi tiết “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị” thể hiện điều gì A. Dân ta đánh đổ các xiềng xích thực dân, phong kiến, phát xít B. Nhân dân ta đã nổi dậy giành chính quyền từ tay Pháp, Nhật C. Dân ta đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm D. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ