Ngữ văn Lớp 11: Nối cột A với nội dung ở cột B sao cho thích hợp: A. “Nhận được phiến trát của Sơn Hưng…Để mai ta d&ograv

Ngữ văn Lớp 11: Nối cột A với nội dung ở cột B sao cho thích hợp: A. “Nhận được phiến trát của Sơn Hưng…Để mai ta dò ý tứ hắn lần nữa ra sao rồi sẽ liệu”: B. “Sáng hôm sau, lính tỉnh dẫn đễn cửa ngục…Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ” C. “Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng tiếng mõ trên vọng canh…”Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”: 1. cảnh cho chữ 2. cuộc trò chuyện giữa viên quản ngục và thầy thơ lại 3. Tấm lòng biệt đãi của viên quản ngục, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ