Ngữ văn Lớp 11: Bài thơ Thu điếu được Nguyễn Khuyến sáng tác trong thời gian nào? A. Khi tác giả đang làm q

Ngữ văn Lớp 11: Bài thơ Thu điếu được Nguyễn Khuyến sáng tác trong thời gian nào? A. Khi tác giả đang làm quan. B. Khi tác giả về ở ẩn tại quê nhà. C. Khi tác giả đi câu cá. D. Khi tác giả đi thắng cảnh., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ