Ngữ văn Lớp 10: Đề 1: Đọc đoạn trích: “Vài tiếng dế, nguyệt soi trước ốc Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên Lá màn lay,ngọn gió xuyên, Bóng hoa theo bón

Ngữ văn Lớp 10: Đề 1: Đọc đoạn trích: “Vài tiếng dế, nguyệt soi trước ốc Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên Lá màn lay,ngọn gió xuyên, Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm Hoa dãi nguyệt, nguyệt in một tấm Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông. Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng, Trước hoa, dưới nguyệt, trong lòng xiêt đau” ( Trích Chinh phụ ngâm khúc và hai bản dịch Nôm, Dương Phong, NXB Văn học, tr.64) Thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1. Đoạn trích được viết theo thể thơ nào? Câu 2. Trong đoạn trích, nhân vật trữ tình là ai? Câu 3. Chỉ ra hai hình ảnh được lặp lại nhiều lần trong đoạn trích. Câu 4. Nêu hiệu quả của biện pháp điệp được sử dụng trong câu: Hoa dãi nguyệt, nguyệt in một tấm Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông. Câu 5. Anh/ chị hiểu thế nào về nội dung câu thơ sau: Trước hoa, dưới nguyệt, trong lòng xiêt đau Câu 6. Nhận xét về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn trích trên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ