Lịch sử Lớp 9: Ý nghĩa nào không phải của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968? A. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ. B. Chấm

Lịch sử Lớp 9: Ý nghĩa nào không phải của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968? A. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mỹ. B. Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. C. Tạo ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. D. Buộc Mỹ phải rút quân về nước., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ