Lịch sử Lớp 9: Sau khi kí hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946) thực dân Pháp có thái độ v&agrave

Lịch sử Lớp 9: Sau khi kí hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946) thực dân Pháp có thái độ và hành động như thế nào? A. Nghiêm chỉnh thi hành hiệp định B. Chuẩn bị rút quân về nước C. Tiếp tục câu kết với Trung Hoa Dân Quốc chống phá cách mạng Việt Nam D. Tìm cách phá hoại hiệp định, gây xung đột vũ trang, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ