Lịch sử Lớp 9: Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh gì? A. Thành lập Nha Cảnh sát. B. Thành lập Nha An ninh. C. Thành lập Nha Bình dâ

Lịch sử Lớp 9: Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh gì? A. Thành lập Nha Cảnh sát. B. Thành lập Nha An ninh. C. Thành lập Nha Bình dân học vụ. D. Thành lập quân đội quốc gia Việt Nam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ