Lịch sử Lớp 9: Hội đồng tương trợ kinh tế SEV giải thể vào năm nào? A. Năm 1989 B. Năm 1990 C. Năm 1991 D. Năm 1992

Lịch sử Lớp 9: Hội đồng tương trợ kinh tế SEV giải thể vào năm nào? A. Năm 1989 B. Năm 1990 C. Năm 1991 D. Năm 1992, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ