Lịch sử Lớp 9: Đâu không phải là đặc điểm của phong trào cách mạng 1930-1931? A. Thành phần tham gia chủ yếu là công nhân và nông dân. B. Phong tr

Lịch sử Lớp 9: Đâu không phải là đặc điểm của phong trào cách mạng 1930-1931? A. Thành phần tham gia chủ yếu là công nhân và nông dân. B. Phong trào diễn ra trên một phạm vi rộng lớn từ Bắc vào Nam. C. Hình thức đấu tranh chủ yếu là đấu tranh chính trị. D. Phong trào nổ ra theo phản ứng dây truyền., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ