Lịch sử Lớp 8: Sự thất bại của phong trào Cần Vương (1885-1896) đã chứng tỏ điều gì? A. văn thân, sĩ phu xác dịnh

Lịch sử Lớp 8: Sự thất bại của phong trào Cần Vương (1885-1896) đã chứng tỏ điều gì? A. văn thân, sĩ phu xác dịnh không đúng đối tượng đấu tranh. B. độc lập dân lộc không gắn liền với chế độ phong kiến. C. thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược. D. văn thân, sĩ phu xác định không đúng nhiệm vụ đấu tranh., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ