Lịch sử Lớp 8: Nhân tố nào đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và dẫn tới chủ n

Lịch sử Lớp 8: Nhân tố nào đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và dẫn tới chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở nhiều nước? A. Sự ra đời và lên nắm quyền của các lực lượng phát xít ở một số nước B. Hệ thống hòa ước Véc-xai- Oasinhtơn C. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 D. Chính sách dung dưỡng của Anh, Pháp, Mĩ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ