Lịch sử Lớp 8: Kể tên những tấm gương tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân ta năm 1858-1873. Nêu kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng c

Lịch sử Lớp 8: Kể tên những tấm gương tiêu biểu của cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân ta năm 1858-1873. Nêu kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến đó, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ