Lịch sử Lớp 8: Để đối phó với quân xâm lược thực dân Pháp ở Đà Nẵng (1858-1859), Nguyễn Tri Phương đã sử dụng cách nào? A) đánh điểm diệt viện. B) du

Lịch sử Lớp 8: Để đối phó với quân xâm lược thực dân Pháp ở Đà Nẵng (1858-1859), Nguyễn Tri Phương đã sử dụng cách nào? A) đánh điểm diệt viện. B) du kích. C) vườn k nhà trống. D) tổng tiến công, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ