Lịch sử Lớp 12: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” đối với cách mạng miền Nam là  A. giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mớ

Lịch sử Lớp 12: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng khởi” đối với cách mạng miền Nam là  A. giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ.  B. chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.  C. làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.  D. dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ