Lịch sử Lớp 12: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 –1929), thực dân Pháp mở rộng ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam?    A.Đây l

Lịch sử Lớp 12: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 –1929), thực dân Pháp mở rộng ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam?    A.Đây là ngành kinh tế duy nhất thu được lợi nhuận.    B.Nguồn nguyên liệu sẵn có, nhân công dồi dào.    C.Đây là ngành kinh tế chủ đạo của Việt Nam.    D.Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào công nghiệp., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ