Lịch sử Lớp 12: Từ vịệc quốc hữu hóa các xi nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách ruộng cộng sản thời c

Lịch sử Lớp 12: Từ vịệc quốc hữu hóa các xi nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách ruộng cộng sản thời chiến, đến khi thực hiện chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào? A. Trả hết toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) C. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lí, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 12: Từ vịệc quốc hữu hóa các xi nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách ruộng cộng sản thời c”

  1. Giải đáp B

    Trong nội dung của chính sách kinh tế mới về công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng , cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) có sự kiểm soát của nhà nước; khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ