Lịch sử Lớp 12: Từ phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam, tổ chức nào đã được thành lập nhằm đoàn kết toàn dân, đấu tranh chống Mĩ – D

Lịch sử Lớp 12: Từ phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam, tổ chức nào đã được thành lập nhằm đoàn kết toàn dân, đấu tranh chống Mĩ – Diệm? A.Mặt trận Liên Việt.          B.Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.    C.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.                                D.Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ