Lịch sử Lớp 12: Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước. A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc

Lịch sử Lớp 12: Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước. A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc. C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. D. Câu A và câu C đúng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ