Lịch sử Lớp 12: trong giai đoạn 1945 1954 sự kiện nào sao đây ghi nhận được Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chính thức thoát khỏi tình thế bị bao vây, cô

Lịch sử Lớp 12: trong giai đoạn 1945 1954 sự kiện nào sao đây ghi nhận được Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chính thức thoát khỏi tình thế bị bao vây, cô lập? A. Các nước xã hội chủ nghĩa công nhận, lập quan hệ ngoại giao B. Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương chính thức được kí kết C. Một số hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được hình thành ở Châu Âu D. Các nước trong khu vực Đông Nam Á lập quan hệ ngoại giao, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ