Lịch sử Lớp 12: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương có hai giai cấp bị phâ

Lịch sử Lớp 12: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương có hai giai cấp bị phân hóa thành hai bộ phận, đó là các giai cấp nào? A. Giai cấp nông dân và giai cấp công nhân . B. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến và giai cấp tư sản. D. Giai cấp tư sản dân tộc và tầng lớp tiểu tư sản., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 12: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương có hai giai cấp bị phâ”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ