Lịch sử Lớp 12: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông (1919 – 1929), nắm quyền c

Lịch sử Lớp 12: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông (1919 – 1929), nắm quyền chỉ huy kinh tế Đông Dương là A. Bộ Thuộc địa Pháp. B. Toàn quyền Đông Dương. C. Kho bạc Nhà nước. D. Ngân hàng Đông Dương., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ