Lịch sử Lớp 12: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, Đảng và Chính phủ Việt Nam cần phát huy b

Lịch sử Lớp 12: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, Đảng và Chính phủ Việt Nam cần phát huy bài học kinh nghiệm nào của Cách mạng tháng Tám năm 1945? A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang B. Tận dụng mọi khả năng đấu tranh công khai và hợp pháp C. Tăng cường xây dựng khối đoàn kết toàn dân D. Sử dụng đấu tranh chính trị trong mọi tình huống, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ