Lịch sử Lớp 12: Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất trên đất nước ta khi  A. triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàn

Lịch sử Lớp 12: Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất trên đất nước ta khi  A. triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng Pháp.  B. đàn áp xong phong trào nông dân Yên Thế.  C. Pháp đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.  D. Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam Kì., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ