Lịch sử Lớp 12: Theo nghị quyết của Hội nghị Pốtxđam, quân đội những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phá

Lịch sử Lớp 12: Theo nghị quyết của Hội nghị Pốtxđam, quân đội những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít ở Đông Dương? A. Anh, Trung Hoa Dân quốc. B. Anh và Mỹ. C. Anh, Pháp, Mĩ. D. Liên Xô, Mĩ và Pháp., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ