Lịch sử Lớp 12: Thắng lợi nào của nhân dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”? A. Đại

Lịch sử Lớp 12: Thắng lợi nào của nhân dân ta đã hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút”? A. Đại thắng mùa Xuân 1975. B. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. C. Hiệp định Paris được ký kết 1973 D. Chiến thắng Phước Long đầu năm 1975., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ