Lịch sử Lớp 12: Tháng 8/1961, Mĩ thành lập Liên minh và tiến bộ nhằm A. Ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba. B

Lịch sử Lớp 12: Tháng 8/1961, Mĩ thành lập Liên minh và tiến bộ nhằm A. Ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba. B. Ngăn chặn làn sóng đấu tranh của nhân dân Cuba. C. Gạt ảnh hưởng của các nước châu Âu. D. Giúp đỡ các nước Mĩ Latinh phát triển kinh tế., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ