Lịch sử Lớp 12: Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hoà hoãn – nhân nhượng Pháp? A.

Lịch sử Lớp 12: Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hoà hoãn – nhân nhượng Pháp? A. Vì Pháp được Anh hậu thuẫn. B. Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù. C. Vì Pháp và Tưởng đã bắt tay cấu kết với nhau chống ta. D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ