Lịch sử Lớp 12: Sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là       A.mốc kết thúc cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa các

Lịch sử Lớp 12: Sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là       A.mốc kết thúc cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa các khuynh hướng cách mạng.      B.bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.       C.xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản.      D.mốc chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ