Lịch sử Lớp 12: Sự kiện nào dưới đây được đánh giá như “Chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?  A. Phan Châu Trinh viết “Thất điều thư” vạch tội vua Khải Đị

Lịch sử Lớp 12: Sự kiện nào dưới đây được đánh giá như “Chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?  A. Phan Châu Trinh viết “Thất điều thư” vạch tội vua Khải Định (1922).  B. Tổ chức Tâm tâm xã được thành lập (1923).  C. Phan Bội Châu được thả (1917) và tiếp tục hoạt động cách mạng.  D. Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Méclanh ở Sa Diện (1924)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ