Lịch sử Lớp 12: Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực gi&aa

Lịch sử Lớp 12: Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực giáo dục là? A. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học B. Bắt đầu thực hiện phổ cập giáo dục Trung học trong cả nước C. Trở thành một trong những nước có mặt bằng dân trí cao nhất thế giới D. Là nước đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật hùng hậu nhất thế giới, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ