Lịch sử Lớp 12: Quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng trong nửa sau thế kỷ XX không phải do nguyên nhân nào? A.

Lịch sử Lớp 12: Quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng trong nửa sau thế kỷ XX không phải do nguyên nhân nào? A. Sự tham gia tích cực của các nước Á, Phi, Mĩ Latinh vào các hoạt động quốc tế. B. Quy mô toàn cầu của các hoạt động kinh tế – tài chính – chính trị. C. Xu thế đa cực dần được xác lập trong quan hệ quốc tế. D. Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ