Lịch sử Lớp 12: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1914 có điểm gì mới so vớ

Lịch sử Lớp 12: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1914 có điểm gì mới so với phong trào yêu nước trước đó? A. Do giai cấp tư sản mới ra đời lãnh đạo B. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang C. Đoàn kết nhân dân trong một mặt trận D. Gắn cứu nước với canh tân đất nước, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ