Lịch sử Lớp 12: Phong trào yêu nước ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước năm 1914 có điểm gì mới so với phong trào y

Lịch sử Lớp 12: Phong trào yêu nước ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước năm 1914 có điểm gì mới so với phong trào yêu nước trước đó? A. Thành lập mặt trận thống nhất lực lượng. B. Cứu nước gắn liền với cải biến xã hội. C. Thành lập được chính đảng của nông dân. D. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ