Lịch sử Lớp 12: Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang A. chuyển

Lịch sử Lớp 12: Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang A. chuyển dần sang đấu tranh chính trị. B. gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất. C. giữ vững và phát triển thế tiến công. D. thực hiện tổng tiến công và nổi dậy., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ