Lịch sử Lớp 12: Phong trào dân chủ 1936 – 1939 mang tính dân tộc sâu sắc vì? A. phương pháp đấu tranh

Lịch sử Lớp 12: Phong trào dân chủ 1936 – 1939 mang tính dân tộc sâu sắc vì? A. phương pháp đấu tranh công khai, hợp pháp B. huy động được các tầng lớp giai cấp tham gia C. là phong trào do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo D. chủ yếu tiến hành bằng hình thức đấu tranh chính trị, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ