Lịch sử Lớp 12: Ở Việt Nam, nhiệm vụ cơ bản của nhân dân miền Bắc trong những năm 1965 -1968 là gì? A. Hoàn thành cải cách ruộng đất, thực hiện triệt

Lịch sử Lớp 12: Ở Việt Nam, nhiệm vụ cơ bản của nhân dân miền Bắc trong những năm 1965 -1968 là gì? A. Hoàn thành cải cách ruộng đất, thực hiện triệt để khẩu hiệu “người cày có ruộng”. B. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất. C. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và thực hiện nhiệm vụ hậu phương lớn. D. Khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh phá hoại do Mĩ gây ra, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ