Lịch sử Lớp 12: Nhiệm vụ cơ bản của nhân dân Campuchia trong những năm 1954 – 1970 là  A. kháng chiến chống đế quốc Mỹ.                   B. kháng

Lịch sử Lớp 12: Nhiệm vụ cơ bản của nhân dân Campuchia trong những năm 1954 – 1970 là  A. kháng chiến chống đế quốc Mỹ.                   B. kháng chiến chống thực dân Pháp.  C. xây dựng và phát triển đất nước.                   D. đánh đổ tập đoàn Khơme đỏ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ