Lịch sử Lớp 12: Nhận định nào sau đây phản ánh đúng về học thuyết Truman (1947)? A. Là sự tập hợp lực lượng của Mĩ trước thắng lợi và ảnh hưởng của C

Lịch sử Lớp 12: Nhận định nào sau đây phản ánh đúng về học thuyết Truman (1947)? A. Là sự tập hợp lực lượng của Mĩ trước thắng lợi và ảnh hưởng của CNXH. B. Đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực: Liên Xô – Mĩ, hai phe XHCN -TBCN. C. Là sự kiện đánh dấu chiến tranh Lạnh đã bao trùm toàn thế giới. D. Cho thấy sự lo ngại của Mĩ trước thành công của cách mạng Trung Quốc, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ