Lịch sử Lớp 12: Nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam phát triển l&agr

Lịch sử Lớp 12: Nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam phát triển là A. sự giúp đỡ của cách mạng thế giới B. nhân dân Việt Nam đã xác định chính trị C. Pháp đang lâm vào khủng hoảng kinh tế D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ