Lịch sử Lớp 12: Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì nơi đây có A. c&a

Lịch sử Lớp 12: Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì nơi đây có A. các tổ chức cứu quốc đã được thành lập. B. nhiều căn cứ du kích đã được xây dựng. C. Mặt trận Việt Minh được xây dựng thí điểm. D. có điều kiện thuận lợi để phát triển lực lượng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ