Lịch sử Lớp 12: N ội dung cơ bản của bản Tạm ước Việt – Pháp (14-9-1946) là: A. Nhượng cho Pháp một số quyền lợi chí

Lịch sử Lớp 12: N ội dung cơ bản của bản Tạm ước Việt – Pháp (14-9-1946) là: A. Nhượng cho Pháp một số quyền lợi chính trị. B. Ta nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế – văn hoá ở Việt Nam. C. Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ tự trị nằm trong khối Liên Hiệp Pháp. D. Ngừng bắn ngay ở Nam Bộ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ