Lịch sử Lớp 12: Mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là chống  A. chế độ phản động thuộc địa.

Lịch sử Lớp 12: Mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là chống  A. chế độ phản động thuộc địa.                                         B. đế quốc và phong kến.  C. phát xít Nhật và tay sai.                                                             D. đế quốc phát xít Pháp – Nhật, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ