Lịch sử Lớp 12: Mục tiêu xóa bỏ “chế độ A-pác-thai về kinh tế” là của quốc gia nào? A . Cu-Ba B . Ăng-gô-la

Lịch sử Lớp 12: Mục tiêu xóa bỏ “chế độ A-pác-thai về kinh tế” là của quốc gia nào? A . Cu-Ba B . Ăng-gô-la C. Nam Phi D . Tây Nam Phi, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ